VVD motie over onderzoek naar misstanden Laborijn unaniem aangenomen

Afgelopen donderdag in de raadsvergadering van 21 februari heeft de VVD fractie een motie ingediend om een onderzoekscommissie op te starten om onderzoek te doen naar de misstanden bij Laborijn. Het goede nieuws? De motie is unaniem aangenomen!

Aanleiding van deze motie is de zogenoemde meldpunt klachten/ ervaringen Laborijn van de Rooie Vrouwen van de PvdA. Hierin zijn tientallen serieus te nemen klachten over de werkwijze en bejegening van cliënten die bij Laborijn een beroep moeten doen op een uitkering in het kader van de participatiewet. Deze klachten hebben de nodige commotie opgeleverd. Zie bijvoorbeeld het volgende artikel van De Gelderlander.

Laborijn is een uitvoeringsorganisatie van een samenwerkingsverband van 4 gemeenten.  Één van deze taken is dus het uitvoeren van de participatiewet. Dit samenwerkingsverband maakt de geldigheid van eventueel raadsonderzoek of raadsenquete iets ingewikkelder. Bovendien is er ook het voornemen om in deze problemen ook met de andere gemeenten op te trekken. Daarom gaat de motie over het voornemen voor het instellen van een onderzoekscommissie. Het voorstel is positief ontvangen en dus unaniem aangenomen door de Raad in onze eigen gemeente. De tegenreactie van college en Laborijn verschijn een dag na de betreffende raadsvergadering: Reactie

To be continued; maar dat onderzoek gaat er komen.