Weegt het scheiden van afval op tegen het belang van onze privacy?

Het college heeft aangekondigd een afvalcoach aan te stellen die feitelijk gaat controleren of onze burgers voldoen aan de regels rondom afvalscheiding. Zo krijgt de gemeente, als overheid, inzicht in wat er zoal in onze kliko’s zit. Dan gaat het bijvoorbeeld om welke consumptieve uitgaven u recent heeft gedaan, welke tijdschriften wij lezen, of u uw bijbel of koran hebt afgedankt, welke medicijnverpakkingen er bij het oud papier zitten, maar ook of u voorbehoedsmiddelen gebruikt en ongetwijfeld kan ook uw DNA-profiel ergens in uw afvalberg worden gevonden. Dat alles gaat de overheid geen biet aan.

Reden genoeg voor fractievoorzitter Richard de Lange om op te komen voor de privacy van onze inwoners. Afvalscheiding is een nobel streven, maar kan dit niet zonder een deel van onze privacy op te geven?

De vraag over privacy komt niet uit het niets. In Arnhem loopt bijvoorbeeld een slepende zaak over de privacy van de houder van een gemeentelijke afvalpas, die niet wil dat de gemeente weet waar en hoeveel afval hij aanbiedt. In ons geval gaat het nog wat verder, want de kliko wordt, in ieder geval figuurlijk, omgekeerd. Richard de Lange stelt de volgende vragen aan het college.

1.      Over de procedure: >> Heeft de betreffende ambtenaar opsporingsbevoegdheid? Wie legt de sanctie op? Wordt de betrokkene eerste gehoord voordat een sanctie wordt opgelegd?

2.      Hoe gaat het in de praktijk: >> Op welke wijze zal die controle plaatsvinden en hoe worden de bevindingen vastgelegd. Hoe lang worden deze gegevens bewaard en voor welke personen en instanties zijn deze gegevens toegankelijk?

3.      Is het wel eerlijk >> De mogelijkheid bestaat dat, zodra de kliko aan de weg wordt gezet, anderen afval in deze kliko deponeren. Hoe wordt voorkomen dat in dat geval ten onrechte de houder van de kliko wordt aangesproken of zelfs beboet?

4.      De AVG: >> De inbreuk op de privacy is disproportioneel ten opzichte van het doel. Vindt het college dat ook? Hoe is, mede met het oog op de AVG en de strenge privacyregels, een afweging gemaakt tussen de evidente schending van de persoonlijke levenssfeer, die optreedt als een ambtenaar kennis krijgt van alle bestanddelen van de afvalstroom van een inwoner en het met de controle beoogde doel.

5.      Zijn de regels voor afvalscheiding wel voldoende duidelijk en hanteerbaar? Het zijn zulke lange lijsten en het is niet altijd even logisch?

6.      Alternatief?: >>Tot slot begrijp ik dat her en der in het land al weer afscheid is genomen van het gescheiden ophalen van PMD-afval, omdat achteraf scheiden een beter resultaat geeft en kostentechnisch beter zou uitvallen. Dat zou volgens een artikel in Binnenlands bestuur van 12 jan 2017 zo zijn. Is de huidige situatie al eens geëvalueerd aan de hand van dit soort inzichten en, zo nee, is het college bereid daar onderzoek naar te doen?

De beantwoording van het college valt terug te vinden bij het vragenuur in de raadsvergadering van 24-01-2019: https://raad.oude-ijsselstreek.nl/Vergaderingen/Raadsvergadering/2019/24-januari/20:00#flowplayer Maar het belangrijkste is dat wij onze zorgen over de privacy kenbaar hebben kunnen maken.