Bouwstop Achterhoek moet eindigen.

Knellende provinciale woonafspraken leiden tot krimp in Achterhoek. VVD-ers uit de 7 Achterhoekse gemeenten roepen de provincie op om de knellende regels rondom het aantal te bouwen woningen los te laten.

VVD: “Bouwstop Achterhoek moet eindigen!”

Knellende provinciale woonafspraken leiden tot krimp in Achterhoek

VVD-ers uit de 7 Achterhoekse gemeenten roepen de provincie op om de knellende regels rondom het aantal te bouwen woningen los te laten. “Doordat te lang niet is geanticipeerd op ontwikkelingen, moet er nu een fikse inhaalslag worden gemaakt. De vraag naar woningen moet leidend zijn en niet de maximale aantallen” dat is de conclusie tijdens het overleg dat zaterdag 24 februari jl. plaatsvond met landelijk woordvoerder ‘Wonen en bouwen’ van de VVD, Daniel Koerhuis. Lokaal flexibel inspelen op behoefte

“Overal blijkt uit dat de economie ook in de Achterhoek flink aantrekt. Het is belangrijk dat de regio een compleet en aantrekkelijk pakket kan bieden: volop werkgelegenheid, goede verbindingen zowel over de weg, via het spoor en digitaal maar ook voldoende en passende woonruimte. Bedrijven staan te trappelen om uit te breiden maar omdat er voor nieuwe werknemers niet voldoende gewilde woningen zijn, stagneert de ontwikkeling of kijkt men zelfs naar groeimogelijkheden buiten de Achterhoek. Daarom willen wij dat er maatwerk komt en lokaal flexibel ingespeeld kan worden op de actuele vraag”, aldus de Achterhoekse liberalen.

Gelderland heeft meest knellende woonafspraken van Nederland

VVD Tweede Kamerlid Daniel Koerhuis: “Het is opvallend dat Gelderland de meest knellende woonafspraken van heel Nederland heeft. In het gesprek met de Achterhoekse VVD-ers werd mij opnieuw duidelijk dat we nu echt iets moeten doen! Daarom ben ik blij dat minister Ollongren aan mij heeft toegezegd dat zij de provincie gaat oproepen om 100.000 woningen te bouwen, waarvan natuurlijk voldoende in de Achterhoek. Een eigen huis is tenslotte belangrijk voor iedereen!”

Verduurzamingsopgave

Het klimaat is belangrijk. De lokale VVD-ers geven aan dat de woningbouwcorporaties in de afgelopen jaren te weinig verantwoordelijkheid genomen hebben om huizen te bouwen en bestaande huizen duurzamer te maken. Daardoor ligt er nu een grote verduurzamingsopgave.

Bescheiden rol overheid

De overheid heeft ook voor wat betreft het woon-beleid maar een heel bescheiden rol, geven de liberalen aan. Er leven diverse goede ideeën in onze dorpen en steden die ruim baan zouden moeten krijgen. Jongeren moeten kunnen starten zoals zij zelf willen en ouderen moeten geholpen worden om zo lang mogelijk in hun eigen woning te kunnen blijven wonen. De starre omgang met bijvoorbeeld de vraag om woningsplitsing leidt tot leegstand en verpaupering buiten de dorpen. Daarom kiezen de lokale liberalen nu samen met Daniel Koerhuis voor doen. Niet langer praten maar nu concrete stappen zetten om mensen de ruimte te bieden te kunnen wonen zoals zij dat willen.