Vertrouwen in de toekomst

Vertrouwen

Twee onderwerpen die tot mijn werkzaamheden als wethouder behoren zijn financiën en economie. De afgelopen jaren hebben we voor beide onderwerpen belangrijke stappen gezet. 

We hebben in het bijzonder aandacht besteed aan de verbeteringen van de gemeentelijke financiën en de interne beheersing ervan. Met goed gevolg. De accountant, die jaarlijks de gemeentelijke begroting en jaarrekening controleert, heeft dit onlangs aan ons bevestigd. Ook de provincie, die jaarlijks onze begroting beoordeelt, constateert dat deze goed op orde is. Dat is een mooi compliment. De begroting en meerjarenraming zijn structureel en reëel in evenwicht. We hebben de afgelopen jaren als college, samen met de raad, goede stappen gezet om te komen tot een gezonde en stabiele financiële situatie. De accountant en de provincie spreken hiermee hun vertrouwen in ons uit. Daar ben ik als wethouder Financiën trots op. 

Ik ben ook blij met de economische beleidsvisie die wij als college recent hebben vastgesteld. Deze hebben we samen met ondernemers opgesteld. In de visie staan onze economische uitdagingen en ambities voor de periode 2017-2023. In een actieplan hebben we aangegeven hoe we uitvoering willen geven aan deze ambities. Vooral het aantrekken van nieuwe bedrijven en het helpen van bestaande ondernemers hebben we als gemeente hoog in het vaandel staan. Door figuurlijk de Rode Loper uit te leggen. Ondernemers krijgen hulp bij vestigen of verhuizen binnen de gemeente en drempels worden zo veel mogelijk weggenomen. 

Er is veel dynamiek bij onze ondernemers. De economische situatie is goed, bedrijven groeien en de vraag naar geschikte kavels neemt toe. De kavelverkoop op de bedrijventerreinen in onze gemeente loopt voortvarend. Ik zie de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet. 

Jos Sluiter

Wethouder