Programma 2018-2022

De VVD werkt er hard aan om de regio Achterhoek te laten door-ontwikkelen, zodat we interessant blijven voor wie hier al woont of werkt en we nog interessanter worden voor mensen die dat overwegen. Voldoende werkgelegenheid, een goede bereikbaarheid, een veilige leefomgeving, volop zorg waar nodig, de juiste woning voor iedereen, solide financiën, duurzaamheid en economische ontwikkelingen zijn voor de VVD de thema’s van vandaag. Deze thema’s bekijken we vanuit een liberaal perspectief: zelfstandigheid, eigen kracht en creatief ondernemerschap. Om als regio daadkrachtiger te worden richting de provinciale, landelijke en Europese politiek, hecht de VVD er waarde in de genoemde thema’s regionaal breed op te trekken. Regionale onderwerpen kunnen alleen goed worden opgepakt als alle neuzen dezelfde richting op staan. Daarom hebben de VVD Berkelland, Doetinchem, Oost Gelre en Oude IJsselstreek, vallend onder het lokale netwerk VVD Achterhoek, dit verkiezingsprogramma grotendeels samen geschreven. 

Maar lokale wensen en problemen moeten ook lokaal worden aangehoord en opgelost. Ook in die richting neemt de VVD in Oude IJsselstreek heldere initiatieven. Daarom zijn er ook lokale onderwerpen in ons programma te vinden.